ETF

Lika enkelt som att handla aktier

Det är enkelt att handla ETF:er. Fondandelarna köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier. Handeln med ETF:er sker med samma likvidschema som för aktier (handelsdatum plus 3 arbetsdagar), vilket  gör att ETF:er passar bra i en portfölj med enskilda aktier.

En order läggs på det antal ETF-andelar som ska köpas eller säljas, det enda som behövs är en depå, ett VP-konto eller Investeringssparkonto (ISK).  Fondandelarna kan också registreras på IPS-eller försäkringsdepå.  Vid köp och försäljning av ETF:er betalar du courtage enligt gällande prislista.


Marknadsgaranter ställer pris

Xact har avtal med flera oberoende marknadsgaranter som ställer köp- och säljkurser under hela handelsdagen utifrån fondernas värde i realtid. Detta innebär att du kan köpa och sälja ETF-andelar när som helst under börsens öppethållandetider.
I Sverige handlas Xact:s ETF:er på NASDAQ OMX Stockholm och på Burgundy. Handeln börjar kl 09.00.30 med en öppningsauktion och slutar kl 17.25 utan stängningsauktion. Under denna tid sker handel precis på samma sätt som handeln i aktier.


Likviditet och spread

En ETF speglar utvecklingen på ett visst marknadsindex, exempelvis ett råvaruindex eller ett aktieindex. Utifrån prisförändringen i de underliggande tillgångarna ställer marknadsgaranterna pris i ETF:en. Såväl likviditeten som skillnaden mellan köp- och säljkurs (”spread”) är kopplad till den underliggande marknadens stuktur. Det innebär också att likviditet och spread i ETF:erna kommer att variera löpande under en handelsdag. Marknadsgaranternas närvaro innebär dock att det finns likviditet och omsättningsmöjlighet i ETF:erna även om antalet avslut i själva ETF:en är få.


Valutaexponering

Xacts ETF:er är inte valutasäkrade. Det innebär att investeraren har en valutaexponering om den underliggande korgen av tillgångarhandlas i annan valuta än ETF:ens handelsvaluta.

Vill du läsa mer om ETF:er och hävstång? Här kommer du vidare till www.xact.se.