ETF

Så fungerar Xact Bull & Bear

En hävstångsprodukt är en investering som ger en förstärkt utveckling av en underliggande tillgång under en viss specificerad period. Denna förstärkning kallas för hävstångsfaktor och kan exempelvis vara 1,5 gånger, 2 gånger osv. Hävstångsfaktorn kan vara såväl positiv som negativ.

Xact har ETF:er med hävstång. Vi kallar dem för Xact Bull och Bear.

Hävstångs-ETF:er passar dig som har en fast tro på marknadens riktning. Oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Med Bull tjänar du pengar när marknaden stiger och med Bear tjänar du pengar på att marknaden faller.

Hävstångsprodukter ger chans till högre avkastning, men innebär också högre risk. Det är viktigt att komma ihåg att hävstången i Xacts Bull och Bear-ETF:er beräknas på daglig basis. Det är skillnad mellan en hävstång som beräknas på daglig basis och en som beräknas över en längre period. Över en längre period kommer avkastningen i Bull och Bear-ETF:erna inte bli hela periodens avkastning multiplicerat med hävstångsfaktorn, utan ett resultat av summan av de dagliga förändringarna under perioden.

Så fungerar Bull

Med Xacts Bull-ETF:er tjänar du pengar när marknaden stiger. Xact har ETF:er med hävstång på 1,5 och 2  gånger den dagliga procentuella förändringen i den underliggande marknaden. Det är viktig att att komma ihåg att om den underliggande marknaden faller så faller även avkastningen i ETF:en med denna hävstångsfaktor.

Vi antar att du tror att Stockholmsbörsen ska gå upp. Du köper då Xact Bull 2 som följer OMXS30™-index med en daglig dubbel hävstång. Xact Bull2 avkastar den dubbla dagliga utvecklingen i indexet, vilket innebär att om index stiger med 2 procent en dag så stiger värdet på Xact Bull 2 med cirka 4 procent. Och omvänt; faller index med 2 procent så faller värdet på Xact Bull 2 med 4 procent samma dag.

Exempel Bull
I tabellen nedan visas utvecklingen i Xact Bull 2 för en period längre än en dag.

Utveckling i Xact Bull 2


På sex dagar har index stigit med 6,0 procent. Xact Bull har under samma period stigit med 12,1 procent, alltså något mer än en dubblering av indexutvecklingen för perioden. Den främsta förklaringen till detta är att hävstångs-ETF:ens utveckling baseras på den dagliga indexutvecklingen och inte på den dubbla utvecklingen för en längre period. Det betyder att på längre sikt kan värdeutvecklingen i Xact Bull 2 bli såväl större som mindre än den dubbla indexutvecklingen.

Så fungerar Bear

Med Xacts Bear-ETF:er  tjänar du pengar när marknaden faller. Xact har ETF:er med en negativ hävstång på 1,5 eller 2 gånger den dagliga procentuella förändringen i den underliggande marknaden stiger så faller avkastningen Bear-ETF:en med sin hävstångsfaktor.

Anta att du tror att Stockholmsbörsen ska falla. Du köper Xact Bear2 som ger dig dubbelt så stor uppgång som den dagliga procentuella nedgången i OMXS30™-index . Faller index med 2 procent en dag, så stiger alltså Xact Bear 2 med cirka 4 procent den dagen. Och omvänt; stiger index med 2 procent faller värdet på Xact Bear 2 med cirka 4 procent samma dag.

Exempel Bear
På sex dagar har index gått ned med 5,8 procent. Xact Bear 2 har under samma period stigit med 11,7 procent, alltså något mer än den dubbla nedgången i index. Anledningen är att avkastningen i Xact Bear 2 baseras på den dagliga indexutvecklingen och inte på den dubbla utvecklingen för en längre period. Observera att på längre sikt kan den positiva värdeutvecklingen i Xact Bear bli såväl större som mindre än dubbelt så mycket som indexets procentuella nedgång.

Exempel Bear

Värdet på Xact Bull & Bear bestäms av den dagliga förändringen i marknaden

Avkastningen i Xacts ETF:er med hävstång beräknas på daglig basis.

Om du placerar lika mycket pengar i Xact Bull och Xact Bear på samma underliggande tillång och behåller båda placeringarna i en dag, kommer de att vara varandras spegelbilder. Om du däremot behåller dem en längre period kommer bilden att förändras.

Under perioder där den underliggande tillgången rör sig i en och samma riktning, kommer avkastningen i Xact Bull respektive Xact Bear4 att bli högre än 1,5 eller 2 gånger den dagliga utvecklingen. Man får med andra ord en så kallad ränta-på-ränta effekt.

Under perioder där den underliggande tillgången stiger och faller om vartannat, kommer avkastningen i Xact Bull respektive Xact Bear att bli lägre än 1,5 eller 2 gånger den dagliga utvecklingen. Med andra ord får man i detta scenario en negativ ränta-på-ränta effekt.

Det här innebär att om en marknad har en tydlig tred, upp  eller ner, är det extra gynnsamt att äga hävstångsprodukter.

Vill du läsa mer om ETF:er och hävstång? Här kommer du vidare till www.xact.se.