ETF

Räknare för fondavgifter

  Xact OMXS30 Jämförelsefond
Engångsinvestering 100 kr 100 kr
Årlig avkastning före avgift 100 % 100 %
Investeringshorisont 100 år 100 år
Årlig förvaltningsavgift 100 % 100 %
Investeringen vid periodens slut 100 kr 100 kr
Avkastning 100 % 100 %

 

Avkastningsräknare

Välj hävstång:

Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5
Dag 6
Dag 7
Avkastning från start
Index Bull Bear
3 % 4 % 3 %
Dag Daglig Index-avk (%) Daglig Bull-avk (%) Daglig Bear-avk (%) Index Bull Bear Index-res (%) Bull-res (%) Bear-res (%) Netto res. Bull+Bear
0 100 100 100
1 0 0 0 100 100 100 0 0 0 0
2 0 0 0 100 100 100 0 0 0 0
3 0 0 0 100 100 100 0 0 0 0
4 0 0 0 100 100 100 0 0 0 0
5 0 0 0 100 100 100 0 0 0 0
6 0 0 0 100 100 100 0 0 0 0
7 0 0 0 100 100 100 0 0 0 0

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta beloppet. XACT reserverar sig för eventuella fel i informationen.