Long & Short-certifikat

Råvarucertifikat - Frågor och svar

 • Jag har sett att ni har certifikat på råvaror och skulle vilja månadsspara i dem. Hur ska jag göra då?

  Long & Short-certifikaten på råvaror är värdepapper som köps och säljs på börsen precis som en vanlig aktie. Om du vill månadsspara i certifikat måste du varje månad köpa nya certifikat på börsen, vilket innebär att du minst måste handla för motsvarande ett certifikats aktuella värde.

 • Jag köpte råvarucertifikatet LONG OLJA H för tre månader sedan. Sedan dess har oljepriset gått upp med 7 procent, men LONG OLJA H har bara gått upp 6,5 procent. Varför har inte certifikatet stigit med 7 procent?

  Eftersom olja handlas i amerikanska dollar, påverkas priset på certifikatet av valutakursförändringar. Observera också att råvarucertifikatet på olja följer Brent-oljans utveckling och inte WTI-oljan.

 • Jag har hört talas om era Long & Short-certifikat. Hur fungerar de och vilka råvaror kan man placera i?

  Long & Short-certifikat på råvaror är börsnoterade värdepapper kopplade till en underliggande råvara eller ett råvaruindex. Man köper och säljer certifikaten lika enkelt som man handlar aktier hos sin bank eller mäklare. Med Handelsbankens Long & Short-certifikat på enskilda råvaror kan man på ett enkelt sätt placera i exempelvis råvarorna guld, koppar, olja och vete. För den som vill placera i en viss råvarusektor finns våra certifikat på basmetaller, energi, livsmedel och ädelmetaller. Och för den som vill ha en ännu bredare råvaruplacering erbjuder vi ett råvaruindex med 15 råvaror som är viktiga för de nordiska ekonomierna.

 • Hur ska jag göra för att placera i Handelsbankens Long & Short-certifikat?

  Long & Short-certifikaten är börsnoterade värdepapper, vilket gör att du enkelt kan köpa och sälja dem hos din bank eller mäklare. Handelsbanken ser till att det både finns köp- och säljkurser i certifikaten. Det gör att du när som helst kan köpa och sälja dem på börsen.

 • Jag tror att råvaror kommer gå starkt framöver och vill vara med på uppgången. Varför ska jag placera i ett Long & Short -certifikat på råvaror och inte i en aktie i exempelvis ett råvarubolag?

  När du placerar i Handelsbankens Long & Short-certifikat på råvaror har du direkt exponering mot priset på den underliggande råvaran genom din placering i certifikatet. Om du placerar i råvarubolagsaktier kommer din avkastning förutom prisutvecklingen på råvarorna styras av en rad företags- och branschspecifika händelser. En placering i aktier är därmed mindre intressanta för placerare som vill tillgodogöra sig prisuppgången i en eller flera råvaror.