Long & Short-certifikat

Så här handlar du

Handelsbanken ser till att det både finns köp- och säljkurser i Long & Short-certifikaten. Det gör att man när som helst under normala marknadsförhållanden kan köpa och sälja dem på börsen. Long & Short-certifikat har en löptid på trettio år, men man väljer själv om man vill behålla sin placering i några minuter, en dag eller flera år. Certifikaten handlas styckvis, det minsta antal man kan köpa är ett certifikat. Ett certifikat med ett pris på exempelvis 100 kronor innebär en placering på just 100 kronor. Ett köp av 1 000 certifikat innebär således en placering på 100 000 kronor.

Förvaring av Long & Short-certifikat

Våra certifikat kan förvaras i en traditionell depå och på ett VP-konto, samt i alternativa skattemiljöer såsom kapitalförsäkring och Investeringssparkonto (ISK). Certifikat kan inte förvaras i Individuellt pensionssparande (IPS).

För mer information om olika förvaringsmöjligheter i Handelsbanken, läs under Spara och placera på www.handelsbanken.se.


Kortnamn

Varje Long & Short-certifikat har ett eget kortnamn på börsen.

I exempelvis kortnamnet SHRT BASMET S H visar ”SHRT” att man tjänar pengar när indexet faller.”BASMET” visar att certifikatet är kopplat till sektorindexet på basmetaller. ”S” betyder att endast avkastningen, och inte certifikatets hela värde, påverkas av valutakursförändring. ”H” betyder att certifikatet är utgivet av Handelsbanken.

Och i exempelvis kortnamnet LONG ENERGI H visar ”LONG” att man tjänar pengar när indexet stiger.”ENERGI” visar att certifikatet är kopplat till sektorindexet på energi. Detta certifikat har inte ”S” i kortnamnet vilket betyder att hela certifikatets värde påverkas av valutakursförändring. ”H” betyder att certifikatet är utgivet av Handelsbanken.

Kostnader

När man köper eller säljer Handelsbankens Long & Short-certifikat betalar man vanligt courtage till sin bank eller mäklare, på samma sätt som när man handlar aktier. I certifikaten finns en administrationsavgift, på samma sätt som fonder har en förvaltningsavgift. Administrationsavgiften skiljer sig åt mellan de olika certifikaten. Den uppgår till 0,5 - 0,7 procent per år och dras automatiskt ur certifikatets värde varje dag. Exempelvis, i ett certifikat som kostar 100 kronor med administrationsavgiften 0,7 procent per år, uppgår avgiften till 70 öre per år, eller 0,0019 kronor per dag. Certifikatet kommer alltså automatiskt falla från 100 kronor till 99,9981 kronor efter en dag, om marknaden är oförändrad. Administrationsavgiften för varje certifikat framgår av Slutliga villkor för respektive certifikat.