Maxcertifikat

Avkastning

Maxcertifikatets pris påverkas under löptiden av flera faktorer utöver prisutvecklingen på underliggande aktie. Bland annat spelar utdelningar, volatilitet, ränta och tidsvärde en viktig roll. När man äger ett maxcertifikat får man inte eventuella aktieutdelningar. Vid prissättningen av maxcertifikat tas dock hänsyn till förväntade aktieutdelningar. I de fall företagen delar ut inlösenaktier eller när extrautdelningar sker justeras alltid maxcertifikatets villkor.