MINI Futures

Vad är MINI Futures?

Handelsbankens MINI Futures är börsnoterade värdepapper kopplade till en underliggande tillgång som exempelvis en aktie, ett aktieindex eller ett valutapar. Du köper och säljer MINI Futures enkelt hos din bank eller mäklare.

MINI Futures passar den som har en fast tro på marknadens riktning då man kan tjäna pengar i både uppgång och nedgång. MINI Futures är en så kallad hävstångsplacering. Det innebär att den har hög risk, men också en stor avkastningspotential. Hävstångseffekten gör att det krävs ett mindre placerat kapital än om man skulle köpa den underliggande tillgången direkt. Därmed kan investeraren tillgodogöra sig motsvarande avkastning som den underliggande tillgången ger, fast med ett mindre investerat kapital. Om marknaden däremot går åt fel håll, det vill säga i motsats till ens förväntningar, kan man förlora stora delar av sitt investerade kapital. Det är därför viktigt att den som vill handla MINI Futures är insatt i hur de fungerar.

 


Så fungerar MINI Futures

Med MINI Futures kan du få en kraftig hävstång i din placering. En MINI Future på en aktie rör sig i princip lika mycket som aktien i kronor och ören räknat. Procentuellt sett rör sig dock en MINI Future betydligt mer än aktien, eftersom du placerar ett mindre belopp i en MINI Future. 

Att investera i MINI Futures är snarlikt som att placera i så kallade terminer med den skillnaden att MINI Futures inte har någon förutbestämd fastställd slutdag. MINI MINI FFutures finns i två varianter, MINI Long och MINI Short. Med en MINI Long kan man tjäna pengar vid en stigande marknad och med en MINI Short kan man tjäna pengar vid en fallande marknad.

Vi erbjuder flera olika MINI Futures på enskilda aktier, aktieindex och valutor. Det kan finnas flera MINI Futures, både Long och Short, på samma underliggande tillgång. Det som skiljer dem åt är finansieringsnivå, stop loss och hävstång, vilket påverkar placeringens pris, risk och avkastning.

Hävstång

Hävstångseffekten i MINI Futures skapas genom att investeraren endast behöver placera ett mindre kapital jämfört med att direkt placera i den underliggande tillgången. Om man får rätt i sin marknadstro kan man genom hävstångsprodukter få en hög avkastning. Man bör dock tänka på att hävstångsprodukter även kan minska kraftigt i värde vid en felaktig marknadstro.

För en MINI Long möjliggörs hävstången av det lån som finansierar skillnaden mellan investerarens kapitalinsats och den underliggande tillgången. Detta lån kallas för finansieringsnivå. Läs mer under MINI Long.

För en MINI Short gäller det omvända. Här får investeraren en effekt som om att man lånar och blankar den underliggande tillgången istället. Detta tillsammans med investerarens kapitalinsats för MINI Short gör att investeraren förfogar över båda produkterna och dessutom erhåller ränta på dessa. Läs mer under MINI Short.

Stop loss - garantin för att värdet aldrig kan bli negativt

Varje MINI Future har ett inbyggt skydd, en så kallad stop loss. Stop lossen gör att man som placerare kan känna sig säker på att förlusten aldrig kan bli större än det placerade beloppet. Varje månad justeras stop loss-nivån, beroende på den då aktuella finansieringsnivån. Aktuell stop loss-nivå finns under Kurser och produktinformation (länk till alla MINI Futures i kurslistan).

Om aktiekursen når stop loss-nivån kommer MINI Futuren att avnoteras från börsen. Handelsbanken räknar då ut eventuellt restvärde. Restvärdet betalas ut automatiskt och kostnadsfritt till dig 10 bankdagar efter slutdagen. Se hur restvärde beräknas under MINI Long respektive MINI Short.

 

Risker med MINI Futures

Alla placeringar är förenade med risker. Här har vi sammanfattat de viktigaste riskerna med MINI Futures.

MINI Futures kan både stiga och falla i värde. Detta kallas för marknadsrisk. MINI Futures har en inbyggd hävstång vilket innebär att den har en hög avkastningspotential men att risken också är hög. Observera att en högre hävstång också innebär en högre risk.

Det finns dessutom ett par andra risker som du bör känna till. Ett köp av en MINI Futures utgiven av Handelsbanken innebär att investeraren tar en kreditrisk på Handelsbanken.

Under vissa perioder kan det även vara svårt, eller omöjligt, att handla i MINI Futures. Det kan till exempel inträffa vid bristande likviditet i marknaden, eller då handeln på relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under en tid. Även tekniska fel kan störa handeln.

I de MINI Futures där underliggande tillgång handlas i annan valuta än svenska kronor, kan warrantens värde påverkas av valutakursförändringar mellan den aktuella valutan och svenska kronor.

För ytterligare information se Slutliga villkor för respektive MINI Future.