MINI Futures

MINI Long

Med en MINI Long tjänar man pengar när den underliggande marknaden stiger. Vi erbjuder MINI Long på aktier, aktieindex och valutor och med denna placering kan man tjäna betydligt mer pengar än om man köper till exempel en aktie direkt. En MINI Long har med andra ord en kraftig hävstång.

Värdet på MINI Long

Så här beräknas värdet på en MINI Long:

(Kurs på underliggande tillgång - Finansieringsnivå) x eventuell valutakurs x Multiplikator.

För att beskriva skillnaden mellan att placera i en MINI Long på till exempel en aktie och att placera direkt i aktien, jämförs i exemplet nedan utvecklingen i en MINI Long på aktien med en direkt placering i aktien.

Exempel värde på MINI LongMini Future Long
Aktiekurs: 100 kr
Finansieringsnivå MINI Long: 80 kr
Pris MINI Long: 20 kr
Multiplikator: 1

Om vi antar att aktiekursen stiger från 100 kr till 120 kr kommer värdet på MINI Long öka från 20 kr till 40 kr ((120 – 80) x 1). I exemplet har såväl aktien som MINI Long ökat med 20 kronor. Det som är intressant är dock att titta på den procentuella utvecklingen. Aktien har stigit med 20 procent, samtidigt som MINI Long har ökat med 100 procent. Avkastningen i MINI Long är alltså fem gånger så hög i MINI Long jämfört med om man hade köpt aktien. Annorlunda uttryckt: man har fått en hävstång på fem gånger i MINI Long.


I exemplet ovan följer en MINI Long den underliggande aktiens värdeförändring fullt ut, trots att man endast betalar en liten del av aktiens pris. Resten av värdet, den så kallade finansieringsnivån, står Handelsbanken för. Det är finansieringsnivån som gör att man får en hävstång i en MINI Long.

Finansieringsnivån justeras varje dag och det är det aktuella ränteläget som påverkar nivån. I nedan exempel visas hur finansieringsnivån påverkar värdet på en MINI Long.

Så påverkar finansieringsnivån värdet på en MINI Long
Finansieringsnivå MINI Long: 80 kr
Multiplikatorn: 1
Ränta: 3,5 %

Finansieringskostnaden per dag räknas ut så här:

(Ränta x Finansieringsnivå/360 dagar) x Multiplikator = (3,5 % x 80/360) x 1 = 0,78 öre/dag.

Med förutsättningarna i det aktuella exemplet ovan kommer värdet på denna MINI Long att minska med 0,78 öre den dagen, om aktiekursen är oförändrad.

Stop loss i MINI Long

Varje MINI Long har ett inbyggt skydd, en så kallad stop loss. Om aktiekursen når stop loss-nivån kommer MINI Long att avnoteras från börsen. Handelsbanken räknar då ut eventuellt restvärde. Restvärdet betalas automatiskt ut kostnadsfritt till investerarens konto 10 bankdagar efter slutdagen.
 
Exempel på hur restvärdet beräknas

Aktiekurs: 110 kr

Finansieringsnivå: 100 kr
Stop loss-nivå: 105 kr
Multiplikator: 1

Anta att aktiekursen nu faller och når stop loss-nivån på 105 kr. MINI Long kommer då att handelsstoppas på börsen och Handelsbanken fastställer ett restvärde. För en MINI Long kommer slutkursen att fastställas som skillnaden mellan aktiens slutkurs och finansieringsnivån på MINI Long. Aktiens slutkurs är den lägsta officiella betalkursen under en period på tre handelstimmar från det att stop loss-nivån nåddes.

Låt oss anta att aktiens slutkurs fastställs till 103,50 kr.

Restvärdet fastställs då så här:

(Slutkurs – Finansieringsnivån) x Multiplikator = (103,50 kr - 100,00 kr) x 1 = 3,50 kr per MINI Long.


Tio bankdagar efter slutdagen kommer 3,50 kr per MINI Long sättas in på investerarens konto.

Om aktiekursen någon gång under de tre timmarna då restvärdet beräknas är lägre än finansieringsnivån blir restvärdet noll.