MINI Futures

MINI Short

Med en MINI Short tjänar man pengar när den underliggande marknaden faller. Vi erbjuder MINI Short på aktier, aktieindex och valutor. Man kan tjäna betydligt mer än själva nedgången i den underliggande marknaden, eftersom en MINI Short har en kraftig hävstång.

 

Värdet på MINI Short

Så här beräknar du värdet på en MINI Short:

(Finansieringsnivå - Kurs på underliggande tillgång) x eventuell valutakurs x Multiplikator.

För att beskriva skillnaden mellan att placera i en MINI Short på till exempel en aktie och att placera direkt i aktien, vilket i fallet med MINI Short är att blanka aktien, kommer här ett exempel.

Exempel värde på MINI ShortMini Future Short
Aktiekurs: 100 kr
Pris MINI Short: 20 kr
Finansieringsnivå MINI Short: 120 kr
Multiplikator: 1

Om vi antar att aktiekursen faller från 100 kr till 80 kr kommer värdet på din MINI Short att öka från 20 kr till 40 kr ((120 – 80) x 1).

I exemplet har aktien fallit med 20 kronor och MINI Short ökat med 20 kronor. Det som är intressant är dock att titta på den procentuella utvecklingen. Samtidigt som aktien har förändrats med 20 procent, har MINI Short ökat i värde med 100 procent. Avkastningen i MINI Long är alltså fem gånger så hög i MINI Short jämfört med om du hade blankat aktien. Annorlunda uttryckt: man har fått en hävstång på fem gånger i MINI Short.

I exemplet ovan följer en MINI Short den underliggande aktiens värdeförändring fullt ut, räknat i kronor och ören, trots att man endast betalar en liten del av aktiens pris. Resten av värdet, den så kallade finansieringsnivån, står Handelsbanken för. Det är finansieringsnivån som gör att man får en hävstång i en MINI Short.

Finansieringsnivån justeras varje dag och det är det aktuella ränteläget som påverkar nivån. För MINI Short gäller, till skillnad från MINI Long, att investeraren istället erhåller ränta. Denna utbetalas också genom att finansieringsnivån justeras. Låt oss visa hur finansieringsnivån påverkar värdet på en MINI Short.

Så påverkar finansieringsnivån värdet på en MINI Short
Finansieringsnivå MINI Short: 100 kr
Multiplikator: 1
Ränta: 2,5 %

Ränteintäkten per dag räknas ut så här:

(Ränta x Finansieringsnivå/360 dagar) x Multiplikatorn = (2,5 % x 100/360) x 1 = 0,69 öre/dag.

Med de förutsättningar som finns i det aktuella exemplet kommer värdet på denna MINI Short att öka med 0,69 öre den dagen, om aktiekursen är oförändrad.

Stop loss i MINI Short

Varje MINI Short har ett inbyggt skydd, en så kallad stop loss. Om aktiekursen når stop loss-nivån kommer MINI Short att avnoteras från börsen. Handelsbanken räknar då ut eventuellt restvärde. Restvärdet betalas automatiskt ut kostnadsfritt till inveterarens konto 10 bankdagar efter slutdagen.

Exempel på hur restvärdet beräknas
Finansieringsnivå: 100 kr
Stop loss-nivån: 95 kr
Multiplikator: 1

Anta att aktiekursen stiger och når stop loss-nivån på 95 kr. MINI Short kommer då att handelsstoppas på börsen och Handelsbanken fastställer ett restvärde. För en MINI Short kommer slutkursen att fastställas som skillnaden mellan finansieringsnivån på MINI Short och aktiens slutkurs. Aktiens slutkurs är den högsta officiella betalkursen under en period på tre handelstimmar från det att stop loss-nivån nåddes.

Låt oss anta att aktiens slutkurs fastställs till 96 kr.

Restvärdet fastställs då så här:

(Finansieringsnivån – Slutkurs) x Multiplikatorn = (100 kr - 96 kr) x 1 = 4 kr per MINI Short.

Tio bankdagar efter slutdagen kommer 4 kr per MINI Short sättas in på investerarens konto.

Om aktiekursen någon gång under de tre timmarna då restvärdet beräknas är högre än finansieringsnivån blir restvärdet noll.