MINI Futures

MINI Futures - Frågor och svar

 • Jag har läst om MINI Futures. Hur fungerar de och vilka marknader kan man placera i?

  Handelsbanken har MINI Futures på aktier, aktieindex och valutor. Denna placeringsform kan ge en kraftig hävstång i ens placering. Det finns två typer av MINI Futures, MINI Long och MINI Short. Med MINI Long tjänar man pengar när marknaden stiger och med MINI Short tjänar man pengar när marknaden faller.
 • Hur ska jag göra för att placera i era MINI Futures?

  MINI Futures är börsnoterade värdepapper, vilket gör att du enkelt kan köpa och sälja dem hos din bank eller mäklare. Handelsbanken ser till att det både finns köp- och säljkurser i MINI Futures.
 • Jag skulle vilja lägga MINI Futures i IPS. Kan jag det?

  Nej, MINI Futures kan inte förvaras i IPS.
 • Var kan jag följa kurserna på Handelsbankens MINI Futures?

  Aktuella kurser finns i Kurslistan under fliken Kurser och produktinformation.
 • Hur gör jag med deklarationen? Hur beskattas MINI Futures?

  Våra MINI Futures torde beskattas på samma sätt som den tillgång den är kopplad till. Exempelvis bör en MINI Future som är kopplat till en aktie beskattas på samma sätt som aktien.
 • Fungerar det att köpa MINI Futures i ett Investeringssparkonto (ISK)?

  Ja, du kan lägga MINI Futures i ett Investeringssparkonto. Då betalar du ingen kapitalvinstskatt, utan istället beskattas en årlig schablonintäkt.

  För mer information om Handelsbankens Investeringssparkonto, se www.handelsbanken.se/investeringssparkonto (öppnas i nytt fönster).

 • Vilka risker finns det om jag börjar handla Handelsbankens MINI Futures?

  Det finns flera risker förknippade med MINI Futures. Man brukar dela upp riskerna i olika kategorier, såsom kreditrisk, marknadsrisk och likviditetsrisk. Kreditrisk innebär risken att Handelsbanken inte kan fullfölja sina åtaganden. Det finns ingen annan bank i Norden som har högre kreditbetyg än Handelsbanken. Med marknadsrisk menas kortfattat att det är flera faktorer som påverkar MINI Futurens värde. Likviditetsrisk talar om att det i vissa situationer kan vara svårt att sälja MINI Futuren. I Slutliga villkor för respektive MINI Future kan du läsa mer om riskerna. I och med att MINI Futures är högriskplaceringar är det extra viktigt att du förstår hur de fungerar. Läs mer om MINI Futures under respektive flik här bredvid. Du hittar även mer information på handelsbanken.se/prospektochprogram.

 • Vad kostar det att köpa och sälja Handelsbankens MINI Futures?

  När du handlar våra MINI Futures betalar du samma courtage som när du handlar aktier enligt din banks eller mäklares prislista.
 • Hur stor är hävstången i Handelsbankens MINI Futures?

  Hävstången i MINI Futures är unik för varje värdepapper och ändras i takt med att underliggande marknadspris ändras. Hävstången bestäms av Finansieringsnivån och underliggande marknadskurs.
 • Hur påverkar en aktieutdelning min MINI Future?

  För MINI Futures på aktier innebär det vanligtvis att finansieringsnivån och stop loss-nivån justeras nedåt i storlek med utdelningen.
 • Varför ändras finansieringsnivån på mina MINI Futures?

  Lösenpriset hos en MINI Future motsvarar dess finansieringsnivå. Som investerare har man full exponering mot underliggande tillgångens utveckling, trots att man går in med begränsat kapital. Det är där som hävstångseffekten för en MINI Future uppstår. Emittentens finansieringskostnader debiteras investeraren genom att finansieringsnivån justeras. För MINI Long innebär det att finansieringsnivån stiger med ett belopp varje dag. För en MINI Short fungerar det annorlunda. Här lånas och säljs underliggande tillgång. Genom värdepapperslån (”blankning”) uppstår kostnader som vanligtvis kompenseras genom de ränteintäkter som behållningen av försäljningen och samtidigt investeringen ger. Första handelsdagen i varje månad justeras stop loss-nivån för att undvika att den passeras av finansieringsnivån, och för att bibehålla ett fastställt avstånd till finansieringsnivån. Aktuell räntesats för MINI Futures hittar du för respektive värdepapper.
 • När kan MINI Futures ”knockas”?

  MINI Futures kan förfalla under de tider som dess underliggande tillgång handlas. För OMXS30TM index och alla svenska aktier gäller handelstiderna på NASDAQ OMX Stockholm som under normala handelsdagar är från 09.00-17.25. Det kan också vara så att MINI Futures förfaller på tider då de inte går att handla på NASDAQ OMX Stockholm. Så är fallet med till exempel MINI Futures kopplade till valutor som dollarn och euron.
 • Hur kan jag följa och beräkna aktuellt pris på min MINI Future?

  Priset på en MINI Future är enkelt att räkna ut. För en MINI Long är priset skillnaden mellan aktuellt marknadspris hos den underliggande tillgången och MINI Futurens finansieringsnivå (justerat med multiplikatorn). För en MINI Short är priset skillnaden mellan finansieringsnivån och underliggande tillgångens marknadspris. För MINI Futures på underliggande tillgångar i en annan valuta än svenska kronor måste hänsyn tas till valutakursförändringar.