Spreadcertifikat

Så här handlar du

Handelsbanken ser till att det både finns köp- och säljkurser i Spreadcertifikaten. Det gör att du när som helst under normala marknadsförhållanden kan köpa och sälja dem på börsen. Spreadcertifikatens löptid kan variera mellan 3-12 månader från noteringsdagen och framgår av respektive certifikats Slutliga villkor. Du väljer dock själv om du vill behålla din placering i några minuter, en dag eller löptiden ut. Certifikaten handlas styckvis, det minsta antal du kan köpa är ett certifikat. Ett certifikat med ett pris på exempelvis 100 kronor innebär en placering på just 100 kronor. Ett köp av 1 000 certifikat innebär således en placering på 100 000 kronor.


Förvaring av Spreadcertifikat

Våra certifikat kan förvaras i en traditionell depå och på ett VP-konto, samt i alternativa skattemiljöer såsom kapitalförsäkring och Investeringssparkonto (ISK). Certifikat kan inte förvaras i Individuellt pensionssparande (IPS). För mer information om olika förvaringsmöjligheter i Handelsbanken, läs mer här.


Kortnamn

Varje Spreadcertifikat har ett eget kortnamn på börsen. I exempelvis kortnamnet SPR TLSTEL 5I H. Här betyder ”SPR” att det är ett Spreadcertifikat. ”TLSTEL” beskriver vilka underliggande tillgångar Spreadcertifikatet består av, TeliaSonera och Tele2. Den underliggande tillgången som står först i kortnamnet är den du har en positiv tro på. I det här exemplet, positiv till TeliaSonera och negativ till Tele2. ”5” står för förfalloåret 2015, och ”I” står för förfallomånaden september. ”H” visar att certifikatet är utgivet av Handelsbanken.


Administrationsavgift och courtage

När du köper eller säljer Handelsbankens Spreadcertifikat betalar du vanligt courtage till din bank eller mäklare, på samma sätt som när du handlar aktier. I certifikaten finns en administrationsavgift. Storleken på administrationsavgiften kan variera och framgår av respektive Spreadcertifikats Slutliga villkor. Den andel av administrationsavgiften som är hänförlig till en dag dras automatiskt från certifikatets värde varje dag. Om administrationsavgiften exempelvis är 0,6 procent per år och Spreadcertifikatet kostar 100 kronor är administrationsavgiften 0,60 kronor per år, eller 0,0017 kronor per dag.