Spreadcertifikat

Vad är Spreadcertifikat?

Med våra Spreadcertifikat erbjuder vi en färdigpaketerad lösning där du som investerare får möjlighet att tjäna pengar på ”gapet”, en strategi som tidigare främst varit tillgänglig för stora investerare.

Stora förvaltare och investerare har under många år dragit nytta av att handla så kallade spreadar. Att handla spreadar innebär att det går att tjäna pengar när spreaden, den procentuella prisskillnaden, mellan två olika tillgångar ökar eller minskar. Det kan dock vara både svårt och dyrt att handla spreadar. Därför erbjuder vi på Handelsbanken en färdigpaketerad lösning i form av Spreadcertifikat. 


Så fungerar Spreadcertifikat

Ett Spreadcertifikat består av två underliggande tillgångar, exempelvis två aktier, två index, två råvaror eller en kombination av dem. Den ena tillgången har du en positiv tro på (lång tillgång) och den andra en negativ tro på (kort tillgång). Certifikatets dagliga avkastning är kopplad till den procentuella prisskillnaden mellan de båda tillgångarna.


Spreadcertifikat passar vid flera tillfällen

Tjäna pengar om "gapet" minskar

Två tillgångar som normalt följer varandra, men där den procentuella prisskillnaden nu har ökat. Möjlighet att tjäna pengar om prisskillnaden minskar igen.

 


Tjäna pengar om "gapet" ökar

Två tillgångar som du har olika tro på, en positiv och en negativ. Möjlighet att tjäna pengar om den procentuella prisskillnaden ökar.

Tjäna pengar om "gapet" ökar

 

Exempel

Anta att du exempelvis köper ett Spreadcertifikat där du är positiv till TeliaSonera och negativ till Tele2.

Exempel 1

Om TeliaSonera, aktien du tror ska öka i värde, stiger med 1 procent och Tele2, aktien du tror ska falla i värde, faller 1 procent ökar Spreadcertifikatets värde med 2 procent den dagen (1 - (-1) = 2). Se grafen nedan.

Exempel 1

Omvänt, faller TeliaSonera med 1 procent och Tele2 stiger med 1 procent, faller Spreadcertifikatets värde med 2 procent den dagen (-1 - 1 = -2).

Exempel 2

Anta att TeliaSonera istället faller med 1 procent och Tele2 faller med 2 procent, då ökar Spreadcertifikatets värde med 1 procent den dagen (-1 - (- 2) = 1). Se grafen nedan.

Exempel 2

Omvänt, stiger TeliaSonera med 1 procent och Tele2 stiger med 2 procent, faller Spreadcertifikatets värde med 1 procent den dagen (1 - 2 = -1).

Exempel 3

Anta att du köper ett Spreadcertifikat för 100 kronor och de underliggande aktierna, TeliaSonera och Tele2, utvecklas enligt tabellen nedan. Om du säljer certifikatet dag 5 får du en avkastning på 3,92 procent*. Certifikatets avkastning baseras på den dagliga procentuella prisskillnaden mellan de två aktierna.

Dag Daglig procentuell utveckling TeliaSonera Daglig procentuell utveckling Tele2 Daglig procentuell utveckling Spreadcertifikat

Spreadcertifikatets värde*

1  
  100,00 kr
2 3 % -1 % 4 % 104,00 kr
3 -1 % 2 % -3 % 100,88 kr
4 2 % 1 % 1 % 101,88 kr
5 -1 % -3 % 2 % 103,92 kr
Spreadcertifikatets avkastning 3,92 %


* Beräkningarna är gjorda inklusive administrationsavgift på 0,6 procent per år, men exklusive courtage.


Risker med Spreadcertifikat

Alla placeringar är förenade med risker. Här har vi sammanfattat de viktigaste riskerna med Spreadcertifikat. Om Spreadcertifikatets underliggande tillgångar går åt fel håll, det vill säga i motsats till dina förväntningar, riskerar du att förlora pengar. Det kallas för marknadsrisk.

Det finns även andra risker som du bör känna till. Spreadcertifikaten ges ut av Handelsbanken. Därför innebär ett köp av ett certifikat en kreditrisk på Handelsbanken.

Under vissa perioder kan det även vara svårt, eller omöjligt, att handla i certifikatet. Det kan till exempel inträffa vid bristande likviditet i marknaden, eller då handeln på relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under en tid. Även tekniska fel kan störa handeln. Dessa risker kallas likviditetsrisk.

I de Spreadcertifikat där underliggande tillgångar handlas i annan valuta än svenska kronor, kan certifikatets avkastning påverkas av valutakursförändringar mellan den aktuella valutan och svenska kronor, detta kallas valutarisk.

För ytterligare information se Slutliga villkor för respektive Spreadcertifikat.