Spreadcertifikat

Spreadcertifikat - Frågor och svar

 • Vilka risker finns det om jag börjar handla Handelsbankens Spreadcertifikat?

  Det finns flera risker förknippade med Spreadcertifikat. Man brukar dela upp riskerna i olika kategorier, såsom kreditrisk, marknadsrisk och likviditetsrisk. Kreditrisk innebär risken att Handelsbanken hamnar på obestånd och inte kan fullfölja sina åtaganden. Det finns ingen annan bank i Norden som har högre kreditbetyg än Handelsbanken. Med marknadsrisk menas kortfattat att det är flera faktorer som påverkar Spreadcertifkatets värde under löptiden, exempelvis utvecklingen för de underliggande tillgångarna. Likviditetsrisk talar om att det i vissa situationer kan vara svårt att sälja certifikatet. I respektive certifikats Slutliga villkor kan du läsa mer om riskerna. I och med att Spreadcertifikat är en högriskplacering är det extra viktigt att du förstår hur det fungerar.

  Läs mer om Spreadcertifikat under respektive flik. Du hittar även mer information på handelsbanken.se/prospektochprogram. 

 • Var kan jag följa kurserna på Spreadcertifikat?

  Du kan se aktuella kurser i kurslistan och hos de flesta banker.

 • Vad innebär administrationsavgift i Spreadcertifikat? Hur stor är den?

  Administrationsavgiften är en avgift som dras automatiskt ur Spreadcertifikat värde varje dag. Administrationsavgiften ska bland annat täcka bankens kostnader för hantering av certifikaten. Administrationsavgiften kan vara olika för olika Spreadcertifikat. Du hittar respektive certifikats administrationsavgift i kurslistan samt i Slutliga villkor för respektive certifikat. 

 • Vad kostar det att köpa och sälja Spreadcertifikat?

  När du handlar våra Spreadcertifikat betalar du samma courtage som när du handlar aktier enligt din banks eller mäklares prislista.

 • Fungerar det att köpa Spreadcertifikat i en kapitalförsäkring från Handelsbanken?

  Ja, Spreadcertifikat kan köpas i Handelsbankens kapitalförsäkring. Handelsbanken har en kapitalförsäkring som heter Kapitalspar Depå. Med den betalar du ingen kapitalvinstskatt. Istället betalar du en avkastningsskatt. Klicka här för att läsa mer om Kapitalspar Depå.

 • Fungerar det att köpa Spreadcertifikat i Investeringssparkonto (ISK)?

  Ja, du kan lägga våra Spreadcertifikat i Investeringssparkonto (ISK). Då betalar du ingen kapitalvinstskatt, utan istället beskattas en årlig schablonintäkt.

  För mer information om Handelsbankens Investeringssparkonto, se
  handelsbanken.se/investeringssparkonto.

 • Fungerar det att köpa Spreadcertifikat i ett IPS från Handelsbanken

  Nej, det är inte möjligt att handla och förvara Spreadcertifikat i IPS. 

 • Jag köpte SPR HMOMX 5C H för en fyra månader sedan och sedan dess har H&M stigit med 8 procent och OMXS30™ stigit med 2 procent, men SPR HMOMX 5C H har bara gått upp 5,5 procent. Varför har inte Spreadcertifikatet inte gått upp 6 procent?

  Eftersom Spreadcertifkatets dagliga värdeutveckling baseras på den dagliga procentuella prisskillnaden mellan H&M och OMXS30, är det inte säkert att Spreadcertifikatet speglar den procentuella prisskillnaden mellan de båda tillgångarna över tid.

 • Hur gör jag med deklarationen? Hur beskattas Spreadcertifikat?

  Våra Spreadcertifikat beskattas på samma sätt som den tillgång certifikatet är kopplat till. Exempelvis beskattas ett Spreadcertifikat som är kopplat till två aktier på samma sätt som aktier, alltså som en delägarrätt. Ett Spreadcertifikat som är kopplat till två råvaror beskattas på samma sätt som råvaror, alltså som en fordringsrätt. Ett Spreadcertifikat innehållande minst en aktie eller ett aktieindex beskattas som delägarrätt. Ett Spreadcertifikat som är kopplat till en aktie och en råvara beskattas således som en delägarrätt.

 • Hur ska jag göra för att placera i era Spreadcertifikat?

  Spreadcertifikat är börsnoterade värdepapper, vilket gör att du enkelt kan köpa och sälja dem hos din bank eller mäklare. Handelsbanken ser till att det både finns köp- och säljkurser i Spreadcertifikaten.

 • Jag har läst om era Spreadcertifikat. Hur fungerar de och vilka marknader kan man placera i?

  Ett Spreadcertifikat består av två underliggande tillgångar, exempelvis två aktier, två index, två råvaror eller en kombination av dessa. Den ena tillgången har du en positiv tro på (lång tillgång) och den andra en negativ tro på (kort tillgång). Certifikatets dagliga värdeutveckling  är kopplad till den dagliga procentuella prisförändringen mellan de båda tillgångarna. Handelsbanken erbjuder flera Spreadcertifikat mot olika tillgångar. Vi tar löpande fram nya certifikat när vi ser spännande möjligheter på marknaden.

 • Jag skulle vilja börja handla med Handelsbankens Spreadcertifikat. Hur gör jag det?

  Handelsbankens Spreadcertifikat handlas direkt på börsen, precis som aktier. Certifikaten kan förvaras i en traditionell depå och på ett VP-konto, samt i alternativa skattemiljöer såsom kapitalförsäkring och Investeringssparkonto (ISK).

 • Varför kan det hända att Spreadcertifikatet över en längre tidsperiod inte följer den totala procentuella prisskillnaden mellan de två underliggande tillgångarna?

  Spreadcertifikatets värdeutveckling baseras på den dagliga procentuella prisskillnaden mellan två underliggande tillgångar, och inte den procentuella skillnaden mellan de båda tillgångarna sett över en längre tidsperiod.

 • Vad betyder finansieringsspread?

  I de Spreadcertifikat där minst en av tillgångarna är en aktie kan det uppstå en finansieringsspread. När du köper ett Spreadcertifikat måste Handelsbanken köpa den långa tillgången och sälja (blanka) den korta tillgången. För att vi ska kunna blanka en aktie krävs det först att vi lånar ett aktie för att sedan sälja den. I samband med aktielånet betalar vi en avgift till den som lånar ut aktien. Den här avgiften varierar mellan olika aktier. Detta betyder att om den korta tillgången är en aktie betalas en ränta för aktielånet. Det motsatta händer när den långa tillgången är en aktie. Då erhålls istället en premie genom att aktien lånas ut. När avgiften och premien inte tar ut varandra uppstår något som kallas finansieringsspread, vilken kan vara både positiv och negativ beroende på vilka som är kopplade till Spreadcertifikatet. Finansieringsspreaden är angiven i respektive Spreadcertifikats Slutliga villkor.