Spreadcertifikat

Vårt utbud av Spreadcertifikat

I tabellerna ser du vårt utbud av Spreadcertifikat

Lång tillgång Kort tillgång Spreadcertifikat Slutdag

 

Kort information om våra Spreadar

Dessa spreadar kan vara intressanta att handla om den ena tillgången under en period utvecklas bättre än den andra tillgången, och att du tror att gapet (prisskillnaden) mellan dessa kommer att öka eller minska. 

Atlas Copco - Sandvik

Atlas Copco och Sandvik utgör ett klassiskt aktiepar med hög korrelation. Båda bolagen är globala och har liknande kundstrukturer, med kunder såväl inom verkstads- som gruvindustrin (även om Sandvik brukar anses vara något mer konjunkturkänsligt).

Axfood - ICA Gruppen

Axfood är verksamt inom detaljhandel i Sverige främst via Willys och Hemköp och partihandel via Dagab. ICA Gruppen är verksamt i huvudsak inom partihandel i Sverige tillsammans med fria ICA-handlare, men bolaget är verksamt även i Norge och Baltikum. Bolagen har således verksamheter som tangerar varandra.

Getinge - Elekta

Getinge och Elekta är två globala medicinteknikföretag med starka marknadspositioner inom sina respektive områden. Getinge har produkter inom bland annat kirurgi, intensivvård, infektionsbekämpning, vårdergonomi och sårvård. Elekta utvecklar produkter och tjänster för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Bolagen styrs därför delvis av olika drivkrafter.

H&M - OMXS30™

H&M är en av världens största klädvarukedjor med omkring 3.300 butiker globalt. OMXS30 är ett kapitalviktat index som utgörs av Stockholmsbörsens mest omsatta aktier. Att gå lång H&M och gå kort OMXS30 kan vara intressant om du tror att H&M-aktien har förutsättningar att gå bättre än Stockholmsbörsen generellt.

Lundin Petroleum - Olja

Lundin Petroleum är ett prospekterings- och produktionsbolag i olje- och gassektorn. Bolagets tillgångar finns i huvudsak på den norska kontinentalsockeln. Brentolja är en råolja som utvinns i Nordsjön och prissätts i dollar per fat. Aktiekursen för Lundin Petroleum är korrelerad med oljepriset, men styrs även av andra faktorer, såsom framgångar i prospekteringsverksamheten, kostnadsutveckling, i vilken takt bolagets oljefält kommer i produktion och dollarkursen.

Lundin Petroleum - Statoil

Lundin Petroleum är ett prospekterings- och produktionsbolag i olje- och gassektorn. Bolagets tillgångar finns i huvudsak på den norska kontinentalsockeln. Även Statoil är ett prospekterings- och produktionsbolag i olje- och gassektorn med stora tillgångar i huvudsak på den norska kontinentalsockeln, men bolaget har även en stor internationell verksamhet. Aktiekurserna för dessa bolag styrs av flera faktorer, inklusive oljepris, framgångar i prospekteringsverksamheten, kostnadsutveckling, i vilken takt oljefälten kommer i produktion och dollarkursen.

Majs - Sojabönor

Majs används mest som djurfoder, men även till livsmedel och etanolproduktion. USA är världens största producent av majs. Sojabönor används framförallt till produktion av djurfoder, livsmedel och biobränslen. Sojabönor odlas främst i USA, Brasilien och Argentina. Historiskt sett har dessa råvaror haft jämn prisrelation men nu på senare tid har prisrelationen ökat då priset på sojabönor haft en stark utveckling. Att gå lång majs och kort sojabönor kan vara intressant om du tror att den prismässiga relationen mellan majs och sojabönor kommer att minska. Det vill säga att priset på majs stärks mot priset på sojabönor. 

Tele2 - TeliaSonera

TeliaSonera är en telekomoperatör verksam i Norden, Baltikum, Spanien samt på tillväxtmarknader i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet. Tele2 är en telekomoperatör med verksamhet främst i Sverige, men även i Baltikum, Holland, Tyskland, Kroatien och Kazakstan. Bolagen har således verksamheter som tangerar varandra, men delvis på olika geografiska marknader.