Trackercertifikat

Avkastning

Avkastningen i Trackers påverkas dels av marknadskopplingen, det vill säga kursrörelser i det underliggande index samt av eventuella valutakursrörelser.

Marknadskoppling

Trackers följer sitt underliggande index både i upp- och nedgång ett till ett (1:1) så kallad linjär exponering. Om marknaden går åt fel håll, det vill säga i motsats till den förväntade kursrörelsen, kan certifikatets värde falla och därmed orsaka en förlust

Valutapåverkan

Alla Trackers handlas i svenska kronor. För Trackers kopplade till utländska aktiemarknader påverkas certifikatets värde indirekt av valutakursförändringar. Indirekt valutapåverkan uppstår då de tillgångar som ingår i ett index uttrycks i en annan valuta än det underliggande indexets valuta.