Trackercertifikat

Så här handlar du

Handelsbanken ställer dagligen både köp- och säljkurser i alla Trackers. Under normala marknadsförhållanden kan man när som helst köpa och sälja dem på börsen. Trackers har en lång löptid men som placerare bestämmer man själv om man vill behålla placeringen i några timmar, en dag eller flera år. Certifikaten handlas styckvis och det minsta antal man kan köpa är ett certifikat.

Förvaring av Trackers

Våra Trackers kan förvaras i en traditionell depå, i Investeringssparkonto (ISK) samt i en kapitalförsäkring. Certifikaten kan inte förvaras i Individuellt pensionssparande (IPS).

För mer information om olika förvaringsmöjligheter i Handelsbanken finns under Spara och placera på handelsbanken.se

Kostnader

Vid köp eller sälj av Handelsbankens Trackers betalas ett vanligt courtage, på samma sätt som för handel med andra börsnoterade värdepapper såsom aktier. I certifikaten finns en administrationsavgift, på samma sätt som för fonder. Administrationsavgiften skiljer sig åt mellan de olika certifikaten. Den uppgår till mellan 0,3-0,6 procent per år och dras automatisk från certifikatets värde varje dag.

Exempelvis, i ett certifikat med kurs 100 och med en administrationsavgift om 0,6 procent per år, uppgår avgiften till 60 öre per år, eller 0,0016 kronor per dag. Certifikatets värde kommer alltså att falla från 100 kronor till 99,9984 kronor efter en dag, om marknaden är oförändrad.

Administrationsavgiften för varje Trackercertifikat framgår av certifikatets Slutliga Villkor.