Trackercertifikat

Vårt Utbud

Momentum

Momentum är en investeringsstrategi som drar nytta av aktier som befinner sig i en stark positiv trend. Strategin tar långa positioner i de aktier som utvecklats bäst den senaste tiden, ett historiskt mönster som tenderar att upprepa sig. Momentum är en vedertagen avkastningsfaktor, som historiskt sett har gett överavkastning.*

Trackercertifikat:

Nordic Momentum
Sweden Momentum

High Dividend Low Vol

Företag som har tillräckligt fina resultat för att kunna dela ut pengar till sina aktieägare är oftast välmående företag. Att investera i högutdelande bolag har historiskt sett varit en strategi som gett överavkastning jämfört med marknaden generellt, dessutom till lägre risk.

Trackercertifikat:

Nordic High Dividend Low Volatility

Risk Control

När man planerar sitt sparande är det avgörande att välja rätt risknivå. Blir risknivån för låg riskerar avkastningen också att bli alltför låg. Blir risknivån för hög, riskerar man att förlora en stor del av sitt kapital. Med automatisk risknivå slipper man bevaka och justera sin portfölj för att få balans i sitt sparandet.

Trackercertifikat:

Nordic Risk Control
Sweden Risk Control

 

----------------------------------------- 

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.