Warranter

Handel

Handelsbanken ser till att det både finns köp- och säljkurser för warranter. Det gör att man när som helst under normala marknadsförhållanden kan köpa och sälja dem på börsen precis lika enkelt som vanliga aktier. Säljkursen visar hur mycket du får betala om du köper, och omvänt, köpkursen visar hur mycket betalt du får om du säljer. Warranter kan ha en löptid på en månad upp till fler år. Man väljer själv hur länge man vill behålla sin placering. Warranter handlas styckvis, det minsta antal man kan köpa är en warrant.

Förvaring av warranter

Våra warranter kan förvaras i en traditionell depå och på ett VP-konto, samt i alternativa skattemiljöer såsom kapitalförsäkring och Investeringssparkonto (ISK). Warranter kan inte förvaras i Individuellt pensionssparande (IPS).

För mer information om olika förvaringsmöjligheter i Handelsbanken, läs under  www.handelsbanken.se/spara.

Kortnamn

Varje warrant har ett eget kortnamn på börsen.

I exempelvis kortnamnet ABB3E 160SHB visar ”ABB” att warranten är kopplad till aktien på ABB. ”3E” innebär att warranten är en köpwarrant (A-L) och förfaller i maj 2013. ”160” visar vilket lösenpris warranten har. ”SHB” betyder att certifikatet är utgivet av Handelsbanken.

Kostnader

När man köper eller säljer Handelsbankens warranter betalar man vanligt courtage till sin bank eller mäklare, på samma sätt som när man handlar aktier.