Warranter

Warranter - Frågor och svar

 • Vilka risker är förknippade med att handla warranter?

  Det finns flera risker förknippade med warranter. Man brukar dela upp riskerna i olika kategorier, såsom kreditrisk, marknadsrisk och likviditetsrisk. Kreditrisk innebär risken att Handelsbanken inte kan fullfölja sina åtaganden. Det finns ingen annan bank i Norden som har högre kreditbetyg än Handelsbanken. Med marknadsrisk menas kortfattat att det är flera faktorer som påverkar warrantens värde under löptiden. Likviditetsrisk talar om att det i vissa situationer kan vara svårt att sälja warranter. I respektive warrants Slutliga villkor kan du läsa mer om riskerna. I och med att warranter är högriskplaceringar är det extra viktigt att förstå hur de fungerar.
 • Vad är skillnaden mellan warranter och optioner?

  De viktigaste skillnaderna mellan warranter och optioner är: (1) Att warranter är börsnoterade värdepapper, medan optioner är tidsbundna avtal. (2) Att warranter utfärdas av banker, medan alla som kan ställa säkerheter kan utfärda optioner. (3) Att likviditeten i optionsmarknaden ibland är låg, vilket gör att det kan vara svårt att handla optioner.
 • Vad händer med warranter om bolaget beslutar att genomföra en split eller om bolaget knoppar av ett annat bolag?

  Warrantens villkor kommer då att justeras i enlighet med villkoren för aktiespliten eller avknoppningen.
 • Kommer köpwarranter att falla i värde om bolaget beslutar sig för en väldigt stor utdelning?

  De kan minska kraftigt i värde om bolaget beslutar om en oväntat stor utdelning som infaller under löptiden. Vid extraordinära utdelningar justeras dock warrantens villkor.
 • Kan en warrant förlora i värde från en dag till en annan, även om kursen på den aktie som warranten är kopplad till är oförändrad?

  Ja, trots att aktiekursen inte har rört sig, kan en warrant förlora mycket i värde från en dag till en annan. En viktig anledning är tiden, en av de faktorer som påverkar warrantens pris.
 • Ibland händer det att warranten ändras i pris utan att den underliggande aktiekursen ändras, varför?

  Det finns ett flertal faktorer som påverkar priset på en warrant. Någon av dessa faktorer kan förändras utan att aktiekursen rör sig, vilket leder till att priset på warranten ändras. Utöver kursförändring i den underliggande aktien kan till exempel den förväntade volatiliteten påverka priset på warranten.
 • Hur förändras kurserna på warranter?

  Kurserna förändras kontinuerligt, precis som aktiekurser. På grund av den inbyggda hävstången förändras dock kurserna för warranter generellt mer än kurserna i aktier.
 • Går det att beräkna ett teoretiskt pris på en warrant?

  Det går att beräkna ett teoretiskt pris på en warrant. Det teoretiska priset beror dels på vilka metoder man använder sig av, dels under vilka förutsättningar priset beräknas. Läs mer om warrantens värde under fliken Värde under löptiden.

 • Var kan jag följa kurserna på Handelsbankens warranter?

  Aktuella kurser på våra warranter finner du i kurslistan under Kurser och produktinformation.
 • Vad är det för avgift med att handla warranter?

  Våra warranter handlar du direkt på börsen och du betalar samma courtage som när du handlar aktier enligt din banks eller mäklares prislista.
 • Kan jag köpa warranter i Handelsbankens kapitalförsäkring?

  Ja, warranter kan förvaras i Handelsbankens kapitalförsäkring. Handelsbanken har en kapitalförsäkring som heter Kapitalspar Depå. Med den betalar du ingen kapitalvinstskatt. Istället betalar du en avkastningsskatt. Läs mer om Kapitalspar Depå.

 • Är det möjligt att lägga warranter i IPS?

  Nej, det är inte möjligt att förvara warranter i IPS.
 • Är det möjligt att lägga warranter i Investeringssparkonto (ISK)?

  Ja, det går utmärkt att lägga warranter i ISK.
 • Hur ser beskattningen ut för warranter?

  En warrant torde beskattas på samma sätt som den tillgång den är kopplad till. Exempelvis bör en warrant som är kopplad till en aktie beskattas på samma sätt som aktien.

 • Om en warrant har break even vid 200 kr, betyder det att aktien måste stå i 200 kr innan man tjänar pengar på affären?

  Man kan tjäna pengar på affären innan aktiekursen är 200 kr. Väljer man att behålla warranten till slutdagen måste dock aktiekursen vara högre än 200 kr för man ska tjäna pengar.
 • Vad händer om jag behåller min warrant till slutdagen?

  Om warranten har ett värde på slutdagen utbetalas beloppet automatiskt på återbetalningsdagen till det konto som är anslutet till ditt VP-konto eller din aktiedepå.
 • När kan jag handla med warranter?

  Våra warranter är börsnoterade så du kan sälja dem när som helst när börsen är öppen.
 • Krävs det att jag är kund eller har konto hos Handelsbanken för att börja handla warranter?

  Nej, du behöver inte vara kund i Handelsbanken. Handelsbankens warranter handlas direkt på börsen, precis som aktier. Warranterna kan förvaras i en traditionell depå eller på ett VP-konto, samt i alternativa skattemiljöer såsom kapitalförsäkring och Investeringssparkonto (ISK).
 • Warranter låter intressant. Hur köper jag dem?

  Våra warranter är börsnoterade värdepapper, vilket gör att du enkelt kan köpa och sälja dem hos din bank eller mäklare. Handelsbanken ser till att det både finns köp- och säljkurser i warranterna.