Warranter

Vårt utbud av warranter

Vi erbjuder flera olika warranter, på både enskilda aktier och aktieindex. Det kan finnas flera warranter på samma aktie. Det som skiljer dem åt är löptiden och lösenpriset. Både löptid och lösenpris påverkar warrantens pris, risk och avkastning. Det är därför viktigt att välja den warrant som passar investerarens marknadstro bäst.

Klicka här för att komma till vårt utbud av warranter.


Välj en warrant som motsvarar din tro

Det finns hundratals olika warranter att välja bland. För att få fram vilken warrant som passar ens tro behöver man välja vilken underliggande tillgång som är intressant och hur den förväntas att utvecklas. Hänsyn måste också tas till om placeringen är kort- eller långsiktig.

1.  Välj en underliggande tillgång – till exempel aktien Ericsson B.
2.  Vad tror du om aktien – kommer kursen gå upp eller ner?
3.  Hur mycket kommer kursen röra sig – upp 15 % eller kanske ner 5 %?
4.  Hur lång tid kommer förändringen att ta – fem veckor eller ett år?

 

Efter att frågorna ovan har besvarats kan man tänka så här i valet av warrant:

Kommer aktiekursen att... Placera på kort sikt Placera på lång sikt

.....stiga kraftigt

Köpwarrant med högt lösenpris och kort tid kvar till slutdagen

Köpwarrant med högt lösenpris och lång tid kvar till slutdagen

....stiga måttligt

0 kr

-10 kr

.....falla kraftigt

+25 kr

+15 kr