Warranter

Warrantväljaren - hitta rätt warrant

Välj en underliggande tillgång, målkurs och datum när du tror att målkursen är nådd så ger warrantväljaren förslag på warranter.

Fyll i värden direkt i fältet eller dra i reglagen som dyker upp när du klickar på dem. Klicka sedan på Sök.

Underliggande
Målkurs
Datum för målkurs  

Klicka på simulera för att använda warranten i simulatorn nedan.

Observera att den beräknade avkastningen som redovisas ovan inte är någon garanti för faktiskt avkastning, då den endast är baserad på valet av målkurs och datum för målkurs. Priset på en warrant påverkas av flera andra faktorer, vilket innebär att den faktiska avkastningen kan bli såväl högre som lägre än den beräknade avkastningen som redovisas ovan.


Warrantsimulatorn - så förändras warrantpriset

Med warrantsimulatorn kan man se hur priset på en warrant förändras när underliggande kurs och tiden till slutdagen förändras. Resultatet ger en bild av hur vinstmöjligheterna med en viss warrant ser ut.

Siffrorna anger endast hur warrantkursen rör sig, viktiga variabler som ränta, volatilitet och utdelningar antas vara konstanta i uträkningen. Det simulerade warrantpriset kan också skilja sig från marknadspriset.

Välj underliggande tillgång och warrant. Simulatorn fungerar inte då warranten har tio dagar eller färre kvar till slutdagen, eller för warranter som kostar mindre än 10 öre.

Underliggande:
Warrant:
Beräkningsdag: Underliggande kurs: Förväntad framtida volatilitet:
Värde idag: - - KR - %
Simulering: -
KR %
Idag: Simulering: Förändring:
Kurs: 0.01 0.01 0
Delta: 0 0 0
Elasticitet: 0 0 0
Theta (kr/idag): 0 0 0