Är det dags att gå ur krediter?

Är det dags att gå ur krediter?
  • 15% Ja, kreditspreadarna kommer att stiga
  • 21% Varken eller, kreditspreadarna är rimliga
  • 64% Nej, kreditspreadarna kommer att falla
Röstningen avslutad (252 röster)