Börsomröstning vecka 11

Hur går börsen den här veckan?
  • 39% Stiger mer än 1,5%
  • 27% Oförändrad
  • 30% Sjunker mer än 1,5%
  • 4% Vet inte
Röstningen avslutad (98 röster)