Börsomröstning vecka 13

Börsomröstning vecka 13
  • 40% Stiger mer än 1,5%
  • 31% Oförändrad
  • 23% Faller mer än 1,5%
  • 6% Vet inte
Röstningen avslutad (134 röster)