Börsomröstning vecka 14

Hur går börsen den här veckan?
  • 65% Stiger mer än 1,5 %
  • 18% Oförändrad
  • 15% Faller mer än 1,5 %
  • 2% Vet inte
Röstningen avslutad (86 röster)