Börsomröstning vecka 15

Vad tror du om börsen den här veckan?
  • 31% Stiger mer än 1,5%
  • 38% Oförändrad
  • 30% Faller mer än 1,5%
  • 1% Vet inte
Röstningen avslutad (79 röster)