Börsomröstning vecka 16

Hur går börsen den här veckan?
  • 29% Stiger mer än 1,5%
  • 29% Oförändrad
  • 36% Faller mer än 1,5%
  • 6% Vet inte
Röstningen avslutad (98 röster)