Börsomröstning vecka 20

Hur tror du börsen går den här veckan?
  • 59% Stiger mer än 1,5 %
  • 32% Oförändrad
  • 8% Sjunker mer än 1,5 %
  • 1% Vet inte
Röstningen avslutad (123 röster)