Börsomröstning vecka 28

Börsomröstning vecka 28
  • 45% Stiger mer än 1,5 %
  • 31% Oförändrad
  • 19% Faller mer än 1,5 %
  • 5% Vet inte
Röstningen avslutad (76 röster)