Börsomröstning vecka 29

Börsomröstning vecka 29
  • 68% Stiger mer än 1,5 %
  • 20% Oförändrad
  • 11% Faller mer än 1,5 %
  • 1% Vet inte
Röstningen avslutad (88 röster)