Börsomröstning vecka 30

Börsomröstning vecka 30
  • 51% Stiger mer än 1,5 %
  • 32% Oförändrad
  • 16% Faller mer än 1,5 %
  • 1% Vet ej
Röstningen avslutad (61 röster)