Börsomröstning vecka 31

Börsomröstning vecka 31
  • 40% Stiger mer än 1.5%
  • 37% Oförändrad
  • 22% Faller mer än 1.5%
  • 1% Vet ej
Röstningen avslutad (111 röster)