Börsomröstning vecka 40

Hur går det för börsen den här veckan?
  • 29% Stiger mer än 1,5%
  • 20% Oförändrad
  • 49% Faller mer än 1,5%
  • 2% Vet inte
Röstningen avslutad (124 röster)