Börsomröstning vecka 8

Hur går börsen den här veckan?
  • 50% Stiger mer än 2%
  • 38% Oförändrad
  • 9% Faller mer än 2%
  • 3% Vet inte
Röstningen avslutad (153 röster)