Börsomröstning vecka 9

Hur går börsen den här veckan?
  • 40% Stiger mer än 2%
  • 39% Oförändrad
  • 17% Faller mer än 2%
  • 4% Vet inte
Röstningen avslutad (105 röster)