Bostadsbubbla eller inte?

Bostadsbubbla eller inte?
  • 54% Ja
  • 39% Nej
  • 7% Vet inte
Röstningen avslutad (242 röster)