Guldet borde stiga för att...

Guldet borde stiga för att...
  • 19% Förklaring 1
  • 21% Förklaring 2
  • 27% Förklaring 3
  • 33% Guldet borde inte stiga.
Röstningen avslutad (157 röster)