Hållbarhet

Är hållbarhet viktigt när du väljer placeringar?
  • 56% Ja
  • 29% Ja, men bara om det inte påverkar avkastningen negativt
  • 15% Nej
Röstningen avslutad (58 röster)