Börsomröstning vecka 10

Hur går börsen den här veckan?
  • 29% Stiger mer än 2 %
  • 39% Oförändrad
  • 31% Faller mer än 2 %
  • 1% Vet inte
Röstningen avslutad (158 röster)