Hur tror du börsen går den här veckan?

Hur tror du börsen går den här veckan?
  • 49% Stiger mer än 1,5 %
  • 35% Oförändrad
  • 11% Faller mer än 1,5 %
  • 5% Vet ej
Röstningen avslutad (70 röster)