Kommer H&M fortsätta att stiga framöver?

Kommer H&M fortsätta att stiga framöver?
  • 74% Ja
  • 19% Nej
  • 7% Vet inte
Röstningen avslutad (66 röster)