Kommer Strobritannien att rösta JA för att lämna EU?

Kommer Strobritannien att rösta JA för att lämna EU?
Graf
  • JA
    27 %
  • NEJ
    73 %
Röstningen avslutad (55 röster)