Kommer tillväxtmarknader utvecklas bättre än världsindex det kommande kvartalet?

Kommer tillväxtmarknader utvecklas bättre än världsindex det kommande kvartalet?
  • 72% Ja
  • 28% Nej
Röstningen avslutad (112 röster)