Om allt är möjligt, hur skulle du investera dina pengar ?

Om allt är möjligt, hur skulle du investera dina pengar ?
  • 7% Väder
  • 13% Vin och Konst
  • 69% Immateriella tillgångar (t.ex. musik, film, patent eller varumärken)
  • 11% Annat (kommentera gärna)
Röstningen avslutad (171 röster)