Om allt är möjligt...

Om allt är möjligt, hur skulle du investera dina pengar ?
  • 10% Väder
  • 19% Vin och konst
  • 63% Immateriella tillgångar (t.ex. musik, film, patent eller varumärken)
  • 8% Annat (kommentera gärna)
Röstningen avslutad (92 röster)