Ska euron stiga eller falla?

Ska euron stiga eller falla mot kronan?
  • 50% Euron stiger
  • 29% Ungefär oförändrad
  • 15% Euron faller
  • 6% Vet inte
Röstningen avslutad (131 röster)