Vad tror du kommer hända?

Vad tror du kommer hända?
  • 22% Man kommer överens om en slutgiltig lösning
  • 63% En temporär lösning kommer till stånd
  • 14% USA tvingas ställa in sina betalningar
  • 1% Annat
Röstningen avslutad (204 röster)