Varför går börsen upp?

Varför går börsen upp?
  • 24% Konjunkturnedgången är tillfällig
  • 23% Låga råvarupriser är bra för börsen
  • 41% Alla vill ha löpande avkastning
  • 12% Det måste finnas något annat skäl
Röstningen avslutad (323 röster)