Vilken nivå tror du Brentoljan kommer handlas på i slutet av 2015?

Vilken nivå tror du Brentoljan kommer handlas på i slutet av 2015?
  • 27% < 60 USD/fat
  • 38% 60-70 USD/fat
  • 18% 70-80 USD/fat
  • 17% > 80 USD/fat
Röstningen avslutad (79 röster)