Vilket förvar föredrar du?

Vilket förvar föredrar du?
  • 13% Kapitalförsäkring
  • 60% Investeringssparkonto
  • 25% Depå
  • 2% Annat
Röstningen avslutad (287 röster)